หน้าหลักประวัติภารกิจหน่วยงานWebBoardE-mailMaster

ปร. ก้าวไกล  เทิศไท้องค์ราชา  มุ่งรักษาน่านน้ำ  เลิศล้ำคุณธรรม

 
พระบรมราชโชวาท

 

กก. 3 (ปร.) บก.รน.

    สัญลักษณ์
    ผู้บริหาร
    ลูกทีม
    เบอร์โทรศัพท์
    มาร์.
    การดำน้ำ
    ประเพณีชาวเรือ
    ช่วยเหลือประชาชน
    ศมชล.บก.รน.
    รายงานแผ่นดินไหว
    กิจการพาณิชยนาวี  
    มาตราน้ำ ปี 2554
    SAREX 
 

ปพ. พาเที่ยว

เกาะทั่วไทย

สวัสดีอ่าวไทย
ปลาทะเล
งูทะเล

 
 


สัมมนา ถปภ. 2554

กองบังคับการตำรวจน้ำ จัดให้มีการสัมมนา ประจำปี 2554 โดยใช้หัวข้อในการสัมมนา คือ การถวายความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ โรงแรมแกรนด์หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์  ระหว่างวันที่ 13-14 ม.ค. 2554 ขอให้ กก. ต่างๆ ที่มีรายชื่อเข้าร่วมการสัมมนาติดต่อและลงทะเบียน ในวันที่ 12 ม.ค. 2554 

กองบังคับการตำรวจน้ำ โดย กก. 3 บก.รน. จะเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรบังคับใช้กฎหมายทางทะเล รุ่นที่ 1/2554 ประมาณ เดือน ม.ค.-ก.พ. 2554 โดยทางสถานทูตสหรัฐอเมริกา จะส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาเป็นวิทยากรให้กับผู้รับการฝึกอบรมจาก บก.รน.

 

 

กองบังคับการตำรวจน้ำ เปิดการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานใต้น้ำ หลักสูตรนักปฏิบัติการใต้น้ำ รุ่นที่ 10 

ซึ่งมีผู้สำเร็จหลักสูตร ทั้งสิ้น 29 นาย จึงขอแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรทุกนาย

 

กองบังคับการตำรวจน้ำ  เปิดการอบรมนักเรียนจ่าทหารเรือ ที่รับโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจน้ำ ระหว่างวันที่ 6-12 พ.ค. 2553

 

 

กองบังคับการตำรวจน้ำ  เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามยาเสพติดเพื่อพิชิตให้หมดสิ้น

มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนมาก

 

  นักปฏิบัติการใต้น้ำ ค้นหาศพผู้เสียชีวิต ห่างจากเกาะดอ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เพื่อนำส่งไปชันสูตรพลิกศพ 

 

 

 

จาก  หนังสือพิมพ์ข่าวสด

จากกระดานข่าวกก. 3 (ปพ.)บก.รน.

  การฝึกหลักสูตรนักปฏิบัติการใต้น้ำ รุ่นที่ 9 ประจำปี 2552  ของกองบังคับการตำรวจน้ำ เพื่อเป็นการผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล  หน่วยงานในสังกัด บก.รน. ดูรายละเอียดได้ที่นี่ 
  กองกำกับการ 3 ปฏิบัติการพิเศษ ทางน้ำ ให้การสนับสนุนเป็นวิทยากร และครูฝึก ให้กับสำนักเทศกิจ เพื่อฝึกเจ้าหน้าที่ในการกู้ภัย และช่วยเหลือภัยทางน้ำ

 

  พิธีสวนสนามทางเรือ  เป็นพิธีที่สำคัญอีกพิธีหนึ่งของกองบังคับการตำรวจน้ำ เพื่อแสดงถึงศักยภาพ ของหน่วยงานและเป็นการเฉลิมฉลองหน่วยงาน

 

  นักปฏิบัติการใต้น้ำ   ของ กองบังคับการตำรวจน้ำ เดินทางไปทำชั่วโมงดำน้ำ ประจำปี ที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 10-16 ก.ค. 2550 

 

  กองกำกับการ 3 ปฏิบัติการพิเศษ ทางน้ำ ส่งนักปฏิบัติการใต้น้ำ ร่วมการฝึกและเป็นวิทยากรกับสภากาชาดไทย ในการฝึกอาสาสมัครทางทะเล ที่จังหวัดภูเก็ต สร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับการฝึก.... 

โครงการทักษะการดำน้ำ และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เบื้องต้น รุ่นที่ 1/2549  เราฝึกเพื่อความพร้อม และปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ


 สมเด็จย่าของตำรวจน้ำ

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

  ตัวชี้วัด

แผนที่ยุทธศาสตร์
  Mail Police 
ระบบสารสนเทศตำรวจ  
สุขใจใต้ร่มธรรม
เกี่ยวกับประเทศไทย
หน่วยงานราชการไทย
 
   

 

   

 

  

 

  

 

 
หลักสูตรนักปฏิบัติการใต้น้ำ  
  หลักสูตรทักษะทางน้ำ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเบื้องต้น
การอบรมหลักสูตร นนร. จากกองทัพเรือ โอนมาเป็นข้าราชการตำรวจในส่วน บก.รน.  
  การอบรมหลักสูตร นรจ. จากกองทัพเรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจในส่วน บก.รน.
  หลักสูตรเลื่อนฐานะจ่าสิบตำรวจและดาบตำรวจเป็นสัญญาบัตร ในการปฏิบัติหน้าที่ในเรือตรวจการณ์

Link

 

    

  ยศตำรวจ ข้าราชการตำรวจในปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนยศในการรับราชการ ตาม พ.ร.บ.ตำรวจ พ.ศ. 2547
  ตำแหน่งในเรือตรวจการณ์ การปฏิบัติงานในสังกัดกองบังคับการตำรวจน้ำในเรือตรวจการณ์ มีหน้าที่ต่างๆ แต่ละนายต้องรับผิดชอบตามแผนก หน้าที่ ซึ่งทำให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

 

 

ตราแผ่นดิน  นี้เป็นพระราชลัญฉกร ประจำแผ่นดินในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้า ฯ ให้ประทับ กำกับในต้นเอกสารสำคัญของพระมหากษัตริย์ สำหรับพระราชลัญฉกรประจำแผ่นดินหรือตราแผ่นดินในรัชกาลที่ ๕ นี้ เป็นภาพฝีพระหัตถ์ของหม่อมเจ้าประวิทย์ในกรมขุนสีหวิกรม เป็นผู้ผูกขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๔๑๖ ความหมายของสิ่งสำคัญต่าง ๆ ที่ผูกขึ้นนั้น สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้ประทานให้หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์
  ประวัติโจรสลัด   นายโจรรายแรกที่ได้รับเกียรติบันทึกชื่อไว้ในประวัติศาสตร์คือ โพลีเครเตส เจ้าเมืองซาโมสในช่วงทศวรรษ ที่ 510 ก่อนคริสตกาล
  แผนที่ประเทศไทยทางทะเล   แผนที่หมายเลข 045 เป็นแผ่นที่ ที่ใช้ในการเดินเรือที่สำคัญทางฝั่งอ่าวไทยของชาวเรือ ที่มีความสำคัญส่วนหนึ่ง ซึ่งชาวเรือทุกคนคงรู้จักกันดี
ทำเนียบรุ่นตำรวจน้ำ  เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องชาวตำรวจน้ำ หากพี่ๆน้องๆ รุ่นใดสนใจดูรายละเอียดเข้าชมเลย
 
หน่วยงานพี่น้องเดียวกัน  

                                                     

 
บรรพบุรุษของไทยแต่โบราณ ปกบ้านป้องเมืองคุ้มเย้า เสียเลือดเสียเนื้อมิใช่เบา หน้าที่เรารักษาสืบไป
         
กรมประชาสัมพันธ์
   
 

หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์
ไทยรัฐ
ข่าวสด
ผู้จัดการ
เดอะเนชั่น
ไทยโพสต์
โพสต์ทูเดย์
กรุงเทพธุรกิจ

สยามกีฬา
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
มติชน
อ.ส.ม.ท
เส้นทางศรษฐกิจ
การเมืองไทย
 

นำธรรมสู่ชีวิต

เว็บชาวพุทธยุคใหม่
ชีวิตสดใสด้วยธรรมะ
ศากยบุตร
คาถาธรรมบท
พระไทยดอทเน็ต
พระอาจารย์ต่างๆ
วัดเกาะ
แม่กองธรรมสนามหลวง
พระไตรปิฎก
ห้องสมุดธรรมะ

สุตตันตปิฎก
อภิธรรมปิฎก
ลานธรรมเสวนา
หอมรดกไทย
สมาคมคนน่ารัก
 

มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง
มหาวิทยาลัยสุโขทัย    ธรรมมาธิราช
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
มหาวิทยาลัยหอการค้า
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยรังสิต
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

ค้นหาข้อมูล

เบอร์โทรศัพท์        
ตรวจสลากกินแบ่งฯ
ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ  
ราคาทองคำ
ไปเที่ยวสยาม
การบินไทย
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ           

ราชบัณฑิตยสถาน
เพลง/นักร้อง
มหาหมอดู
มือถือ รุ่นใหม่
กฎหมายไทย 
3 สถาบันสยาม   
 

โรงพยาบาล

.พ.จุฬาฯ
ร.พ.ศิริราช
ร.พ.ตำรวจ
ร.พ.มหิดล
ร.พ.รามา
ร.พ.ยันฮี
ร.พ.กรุงเทพฯ
ร.พ.ตา หู คอ จมูก
ร.พ.ราชวิถี
กรมแพทย์ทหารเรื
ำนักงานแพทย์ทหาร
รมแพทย์ทหารบก
รมแพทย์ทหารอากาศ
ภากาชาดไทย 
ร.พ.ภูเก็ต   

 


กองกำกับการ 3 (ปฏิบัติการทางเรือ) กองบังคับการตำรวจน้ำ

เลขที่  169  ซอยวัดบางนางเกร็ง  ต.บางด้วน  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  10270

โทร.  0-2394-6711 , 0-2394-0680  โทรสาร  0-2394-6711  , 0-2394-1962